Διασώστε τις αγαπημένες σας κασέτες ήχου για πάντα, βελτιώνοτας και την ηχητική τους απόδοση σε CD ή τα βινιλια που δεν τα βρίσκετε σε ψηφιακή μορφή ακομα.

Για κάθε κασέτα περιλαμβάνεται αποθορυβοποίηση και βελτιστοποίηση του ήχου με multi band compressor και ποικιλία effect.

Για τους δίσκους βυνιλίου, η επεξεργασία στον ήχο τους, είναι η αφαίρεση τον ενοχλητικών "click" και αποθορυβοποίηση αν χρειάζεται.

  • Με 15 € για την πρώτη κασέτα και 12 € για κάθε επόμενη που είναι στην ίδια παραγγελία.
  • Για τα βυνίλια 17 € για το πρώτο και 13 € για κάθε επόμενο, που είναι στην ίδια παραγγελία.