Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Διαθέτουμε για ενοικίαση :
Ηχοσυστήματα PA
Control PA, Speakers, Line Array, Monitor, Amplifier, Console, Wireless Microphone
Εξοπλισμός Dj
Mixer, Turntables, CD Players, Monitors, Video Projector, Lights & Smokemachine
Εξοπλισμός studio
Valve Preamp, Preamp Transistor, Headphone, Midi Controler, Amplifiers for Bass, Amplifiers for Guitar, Drums, Condensor Microphone, Dynamic Microphone, Monitor, Main Console, Console, Digital Converter, Patch Bay, Synthesizer, Sampler, DSP Audiο
Φωτιστικά - εξέδρες (stage)
Par 56, strobe lights, Led spots moving head, deco lighting, stage risers, trussing

Language selection

GreekEnglish

Φωτογραφίες

Ηχητικός εξοπλισμός